Đại gia chân đất 1: Quang Tèo, Giang Còi, Trung Hiếu, Thu Huyễn hay

Xem hài kịch: Đại gia chân đất phần 1.

Chúc bạn xem hài vui vẻ tại HaiChienThang.org.