Tết lo phết : Phim hài tết hay Quang Teo, Quốc Anh, Giang Còi

Bộ phim hài Tết 2014 – Tết lo phết

Các diễn viên hài: Quang Tèo, Giang Còi, Quốc Anh, Hán Văn Tình