Hài Tết 2013 – hài Xuân Bắc

Xem hài tết 2013 mới nhất của Xuân Bắc – Của Thiên Trả Địa, một tiểu phẩm mang rất nhiều ý nghĩa về cuộc sống mà bất cứ ai cũng nên rút ra những bài học kinh nghiệm cho mình