Ba tay keo kiệt

Mời bạn xem phim hài Tết 2013, bộ phim hài mang tên Ba tay keo kiệt

Với các diễn viên: Chí Tài, Quốc Khánh, Quang Thắng

Chúc bạn xem phim hài vui vẻ tại Hài Chiến Thắng