Phim hài tết: Sĩ diện hão – Chiến Thắng, Quốc Anh

Xem phim hài Tết 2014 – Sĩ diện hão.

Các diễn viên: Hiệp Gà, Thanh Tú, Nhật Minh, Thanh Dương

Chúc bạn xem hài vui vẻ tại Hài Chiến Thắng