Gọi đò

Cùng nghe giọng ca của Chiến Thắng trong nhạc phẩm mới Gọi Đò nhé các bạn